Tour Hạ Long

Điểm tham quan: Hạ Long 

Khởi hành: ghép hàng ngày

Số lượng ngày:  1 ngày  

Giá từ: 650,000 VND Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Hạ Long - Tuần Châu

Khởi hành: ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,389,000 VND Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan: Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử

Khởi hành: ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,889,000 VND Liên hệ 0914425788

Điểm tham quan:  Hạ Long - Cát Bà ngủ tàu & khách sạn 3 sao

Khởi hành: ghép hàng ngày

Số lượng ngày:  3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,889,000 VND Liên hệ 0914425788