hanoi

 

sapa 2

 

ninh binh

 

PULUONG

 

halong

 

NHATRANG

NHATRANG

 

HO CHI MINH

 

PQC portrait

KHÁM PHÁ LÀO (VIÊN CHĂN - LUÔNG PRABANG) ĐƯỜNG BỘ

Trải nghiệm những chến xe giường nằm tuyệt vời từ Việt Nam sang đất nước Lào xinh đẹp

 TUYẾN XE GIƯỜNG NẰM 

HÀ NỘI ĐI VIÊN CHĂN LÀO 

 • GIỜ KHỞI HÀNH: 18.00 NGÀY 1
 • GIỜ ĐẾN: 18.00 NGÀY 2
 • ĐIỂM ĐÓN: PHỐ CỔ HÀ NỘI 15.00-15.30
 • ĐIỂM ĐÓN BẾN XE NƯỚC NGẦM: 17.00
 • GIÁ VÉ: 800,000 VND
 • LIÊN HỆ ĐẶT VÉ: 0914425788
 • KHỞI HÀNH: HÀNG NGÀY
 • www.vietlaobus.com

TUYẾN XE GIƯỜNG NẰM 

HÀ NỘI ĐI VIÊN LUONGPRABANG LÀO

 • GIỜ KHỞI HÀNH: 18.00 NGÀY 1
 • GIỜ ĐẾN: 21.00 NGÀY 2
 • ĐIỂM ĐÓN: PHỐ CỔ HÀ NỘI 15.00-15.30
 • ĐIỂM ĐÓN BẾN XE NƯỚC NGẦM: 17.00
 • GIÁ VÉ: 1,200,000 VND
 • LIÊN HỆ ĐẶT VÉ: 0914425788
 • KHỞI HÀNH: HÀNG NGÀY
 • www.vietlaobus.com

TUYẾN XE GIƯỜNG NẰM

HÀ NỘI ĐI XIENGKHOANG LÀO

 • GIỜ KHỞI HÀNH: 18.00 NGÀY 1
 • GIỜ ĐẾN: 13.00 NGÀY 2
 • ĐIỂM ĐÓN: PHỐ CỔ HÀ NỘI 15.00-15.30
 • ĐIỂM ĐÓN BẾN XE NƯỚC NGẦM: 17.00
 • GIÁ VÉ: 900,000 VND
 • LIÊN HỆ ĐẶT VÉ: 0914425788
 • KHỞI HÀNH: HÀNG NGÀY
 • www.vietlaobus.com