HẢI PHÒNG - THÁI NGUYÊN: 
(XE TRUNG DŨNG). ĐT CHỦ NHÀ XE 0912.347.913
* 15B-01504: XB CẦU RÀO HP 5H30', XB ĐỒNG QUANG TN 11H30'. ĐT: 0972.981.234.
* 15B-00008: XB CẦU RÀO 6H30', XB ĐỒNG QUANG 12H30'. ĐT: 0986.596796