TT

Tuyến đường

Số chuyến

Giờ xe chạy

1

Hà Giang

5

3h00, 3h30, 4h10, 9h00, 19h00

2

Tuyên Quang

15

5h đến 14h00, 30 phút / chuyến

3

Sơn Dương

2

12h00, 13h00

4

Yên Bái

6

9h00,9h15, 10h, 11h, 11h45, 14h30

5

Thái Nguyên

34

5h30 đến 17h50; 20 phút/chuyến

6

Cẩm Phả

25

5h30 đến 16h30; 20 phút/chuyến

7

Cầu Rào

72

5h30 đến 19h10; 10 phút/chuyến

8

Sao Đỏ

18

6h45 đến 17h30; 45 phút/chuyến

9

Triều Dương

22

7h10 đến 17h10; 20 phút/chuyến

10

La Tiến

8

7h đến 17h30, 20phút/chuyến

11

Ninh Giang

15

6h40 đến 17h20, 20phút/chuyến

12

Bến Trại

71

5h50 đến 18h20, 10phút/chuyến

13

Thái Bình

39

6h00 đến 18h30, 20 phút/chuyến

14

Thái Thụy

4

6h00, 7h10, 11h30, 12h15

15

Quỳnh Côi

5

5h00, 6h00, 11h00, 13h30, 14h30

16

Hưng Hà

4

7h30, 8h30, 13h00, 15h45

17

Niệm Nghĩa(HP)

68

5h20 đến 19h00; 15 phút/chuyến

18

Việt Trì

4

8h30, 9h15, 15h40, 16h00

19

Phú Thọ

3

12h30, 13h45, 14h30

20

Ấm Thượng

2

8h00, 13h00

21

Lập Thạch

8

7h30 đến 16h00; 30 phút/chuyến

22

TP Lạng Sơn

17

5h30 đến 12h30; 30 phút/chuyến

23

Bố Hạ

22

6h00 đến 17h20; 30 phút/chuyến

24

Lục Nam

11

8h30 đến 16h45; 30 phút/chuyến

25

Chũ

58

6h20 đến 18h15; 10 phút/chuyến

26

Cầu Gỗ

37

6h00 đến 17h30; 20 phút/chuyến

27

Thanh Hóa

34

6h00 đến 17h30, 20 phút/chuyến

28

Cẩm Bình

3

8h30, 9h00, 15h30

29

Minh Đức

13

6h30 đến 18h30

30

Móng Cái

11

6h00 đến 22h00, 60 phút/chuyến

31

Tam Đảo

1

12h00

32

Sơn Động

6

7h30, 10h05, 13h30, 13h55, 15h40, 17h30

33

Vĩnh Bảo

11

7h00 đến 18h00; 60 phút/chuyến

34

Kinh Môn

12

8h00 đến 17h00; 30 phút/chuyến

35

Đong Hưng

3

5h30, 9h00, 9h30

36

Tam Bạc

29

7h00 đến 17h00; 20 phút/chuyến

37

Bãi Cháy

13

6h đến 13h00; 20 phút/chuyến

38

An Lão

16

7h00 đến 19h; 60 phút/chuyến

39

Gia Bình

1

8h30

40

Trực Ninh

5

8h00, 12h00, 12h45, 13h20, 17h00

41

Thanh Miện

2

9h30, 17h00

42

Từ Ô

6

8h10, 9h45, 11h45, 14h30, 16h00, 17h15

43

SaPa

2

9h00, 19h00

 

Kết bạn cùng Viet Care Travel www.facebook.com/vietcaretravel 

1 Like cho thông tin VCT cung cấp www.facebook.com/vietcaretravel.vn