Bang ve tau thong nhat, gio tau hanoi sai gon, hanoi hue, hoi an, nha trang, Bảng giờ tàu hỏa, Tuyến Tàu Hà nội - Sapa, Tuyến Tàu Thống Nhất, Tuyến tàu thống nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội, Bảng Giờ tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Sài gòn. - Tuyến Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Nam Định - Tuyến Nam

 

 

 

Tàu SE2

 

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Sài Gòn

0

19:30

19:30

Biên Hòa

29

20:12

20:09

Bình Thuận

175

22:55

22:50

Tháp Chàm

318

01:43

01:38

Nha Trang

411

03:21

03:13

Tuy Hoà

528

05:21

05:18

Diêu Trì

630

07:13

06:58

Bồng Sơn

709

08:34

08:31

Quảng Ngãi

798

10:07

10:02

Tam Kỳ

861

11:15

11:12

Đà Nẵng

935

12:46

12:31

Huế

1038

15:31

15:23

Đông Hà

1104

16:48

16:45

Đồng Hới

1204

18:45

18:30

Hương Phố

1339

21:23

21:20

Yên Trung

1386

22:20

22:17

Vinh

1407

22:51

22:44

Chợ Sy

1447

23:35

23:32

Thanh Hoá

1551

01:19

01:10

Ninh Bình

1611

02:30

02:27

Nam Định

1639

03:05

03:02

Phủ Lý

1670

03:43

03:40

Hà Nội

1726

04:50

04:50

 

 

 

Tàu SE8

 

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Sài Gòn

0

06:00

06:00

Dĩ An

19

06:30

06:28

Biên Hòa

29

06:43

06:40

Long Khánh

77

07:44

07:41

Bình Thuận

175

09:30

09:25

Tháp Chàm

318

11:48

11:43

Nha Trang

411

13:26

13:18

Ninh Hoà

445

14:07

14:04

Tuy Hoà

528

15:30

15:27

Diêu Trì

630

17:29

17:06

Bồng Sơn

709

18:47

18:45

Quảng Ngãi

798

20:18

20:13

Tam Kỳ

861

21:26

21:23

Đà Nẵng

935

22:59

22:44

Huế

1038

01:36

01:28

Đông Hà

1104

02:53

02:50

Đồng Hới

1204

04:50

04:35

Minh Lễ

1244

05:54

05:52

Đồng Lê

1290

06:53

06:50

Hương Phố

1339

07:58

07:55

Yên Trung

1386

08:55

08:52

Vinh

1407

09:26

09:19

Chợ Sy

1447

10:10

10:07

Minh Khôi

1529

11:29

11:27

Thanh Hoá

1551

11:54

11:51

Ninh Bình

1611

13:14

13:11

Nam Định

1639

13:50

13:45

Phủ Lý

1670

14:27

14:24

Hà Nội

1726

15:33

15:33

 

 

 

Tàu SE4

 

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Sài Gòn

0

22:00

22:00

Biên Hòa

29

22:39

22:36

Bình Thuận

175

01:15

01:09

Tháp Chàm

318

03:24

03:21

Nha Trang

411

05:00

04:52

Tuy Hoà

528

06:56

06:53

Diêu Trì

630

08:46

08:31

Quảng Ngãi

798

11:27

11:22

Tam Kỳ

861

12:32

12:29

Đà Nẵng

935

14:13

13:58

Huế

1038

16:47

16:39

Đông Hà

1104

18:02

17:59

Đồng Hới

1204

19:52

19:37

Hương Phố

1339

22:25

22:22

Yên Trung

1386

23:22

23:19

Vinh

1407

23:53

23:46

Thanh Hoá

1551

02:17

02:14

Ninh Bình

1611

03:21

03:18

Nam Định

1639

03:53

03:50

Phủ Lý

1670

04:27

04:24

Hà Nội

1726

05:30

05:30