Bang giá ve tau thong nhat, gio tau hanoi sai gon, hanoi hue, hoi an, nha trang, Bảng giá tàu hỏa, Tuyến Tàu Hà nội - Sapa, Tuyến Tàu Thống Nhất, Tuyến tàu thống nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội, Bảng giá  tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Sài gòn. - Tuyến Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Nam Định - Tuyến Nam

 

STT

Loại vé tàu Hà Nội – Sài Gòn

Giá vé

Giờ đi

Giờ đến

1

Ngồi cứng SE7

600,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Ngồi cứng SE5

600,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Ngồi cứng TN1

600,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Ngồi cứng SE1

700,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Ngồi cứng SE3

710,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau

2

Ngồi mềm SE7

900,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Ngồi mềm SE5

900,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Ngồi mềm TN1

900,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Ngồi mềm SE1

900,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Ngồi mềm SE3

920,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau

3

Nằm cứng SE7

1,000,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Nằm cứng SE5

1,000,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Nằm cứng TN1

1,000,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Nằm cứng SE1

1,000,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Nằm cứng SE3

1,020,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau

4

Nằm mềm SE7

1,350,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Nằm mềm SE5

1,350,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Nằm mềm TN1

1,350,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Nằm mềm SE1

1,350,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Nằm mềm SE3

1,360,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau