Bang giá ve tau thong nhat, gio tau hanoi sai gon, hanoi hue, hoi an, nha trang, Bảng giá tàu hỏa, Tuyến Tàu Hà nội - Sapa, Tuyến Tàu Thống Nhất, Tuyến tàu thống nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội, Bảng giá  tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Sài gòn. - Tuyến Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Nam Định - Tuyến Nam

 

STT

Loại vé tàu Sài Gòn – Hà Nội

Giá vé

Giờ đi

Giờ đến

1

Ngồi cứng SE8

600,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Ngồi cứng SE6

600,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Ngồi cứng TN2

600,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Ngồi cứng SE2

700,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Ngồi cứng SE4

710,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau

2

Ngồi mềm SE8

900,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Ngồi mềm SE6

900,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Ngồi mềm TN2

900,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Ngồi mềm SE2

900,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Ngồi mềm SE4

920,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau

3

Nằm cứng SE8

1,000,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Nằm cứng SE6

1,000,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Nằm cứng TN2

1,000,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Nằm cứng SE2

1,000,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Nằm cứng SE4

1,020,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau

4

Nằm mềm SE8

1,350,000 VND

06h00

15h30 hôm sau

Nằm mềm SE6

1,350,000 VND

09h00

20h00 hôm sau

Nằm mềm TN2

1,350,000 VND

13h10

03h30 2 hôm sau

Nằm mềm SE2

1,350,000 VND

19h30

04h50 2 hôm sau

Nằm mềm SE4

1,360,000 VND

22h00

05h30 2 hôm sau