BẢNG GIÁ VÉ TÀU HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ NỘI

 

STT

Loại vé tàu HN – LC - HN

Giá vé

1

Ngồi mềm điều hòa Mác Tàu đi Lào Cai Sp3, về Hà Nội SP4

210,000 VND/Chiều

3

Nằm khoang 4 điều hòa Mác tàu đi Lào Cai SP1/Sp3/SP7. Về Hà Nội SP2/SP4/SP8

500,000 VND/Chiều