Khách sạn Victoria

Đường Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, Lao Cai

Điện thoại: 0203 871 522

 

Khách sạn Châu Long

Đường Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 245

 

Khách sạn Green Bamboo

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 076

 

Khách sạn Holiday

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 874

 

Khách sạn Royalview

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 990

 

Khách sạn Sapa

Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 360

 

Khách sạn Hàm Rồng

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 251

 

Khách sạn Ngôi sao Sapa

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 557

 

Khách sạn Cát Cát View

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 601

 

Khách sạn Golden sea

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 180

 

Khách sạn Thiên Ngân

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 222

 

khách sạn Hoàng Liên

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào VCai

Điện thoại: 0203 871 178

 

Khách sạn Bình Minh II

Đường Thủ Dầu 1, Thại trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 143

 

Khách sạn Công Đoàn

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 351

 

Khách sạn Summit

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 545

 

Khách sạn Queen

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 301

 

Khách sạn ATI – Việt Mỹ

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 235

 

Khách sạn Hoàng Hà

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 105

 

Khách sạn Darling

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 349

 

Khách sạn Bưu Chính

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Diện thoại: 0203 871 389

 

Khách sạn Ninh Hồng

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 334

 

Khách sạn Hải Yến

Đường Thủ Dầu 1, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 613

 

Khách sạn Thanh Sơn

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 285

 

Khách sạn Minh Quang

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 449

 

Khách sạn Hoàng Gia

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 313

 

Khách sạn Đặng Trung

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 243

 

Khách sạn Linh Trang

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 370

 

Khách sạn Thu Hà

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 134

 

Khách sạn Anh Đào

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 290

 

Khách sạn Chú Bé Gỗ

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 876

 

Khách sạn Quỳnh Mai

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 450

 

Khách sạn Phượng Hoàng

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 515

 

Khách sạn Giấc Mơ Hồng

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 035

 

Khách sạn Mùa Xuân

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 380

 

Khách sạn Lan Hương

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 239

 

Khách sạn Bình Lan

Đường Thác Bạc, Thj trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 460

 

Khách sạn Việt Hoa

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 621

 

Khách sạn Trúc Lâm

Đường Điện Biên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 367

 

Khách sạn Hoàng Long

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 089

 

Khách sạn Thái Bình

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 212

 

Khách sạn Mỹ Linh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 091

 

Khách sạn Đoan Trang

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0903 488 849

 

Khách sạn Đăng Khoa

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 999

 

Khách sạn Thân Thiện

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0946 226 709

 

NHà nghỉ tại Sapa:

 

Nhà nghỉ Xuân Viên

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 816

Nhà nghỉ Bốn Mùa

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 238

Nhà nghỉ The Gecko

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 504

Nhà nghỉ Phượng Hồng

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 495

Nhà nghỉ Phương Nam

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 256

 

Nhà nghỉ Mường Hoa

Đường Thạch sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 711

 

NHà nghỉ Hoa Ban

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 870

Nhà nghỉ  Hoa Sua

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 776

Nhà nghỉ Tây Hồ

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 224

Nhà nghỉ Chiều Sương

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 919

Nhà nghỉ Đào Nguyên

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 452

Nhà nghỉ Thủy Nhung

Đường Hàm Rồngng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 688

Nhà nghỉ Hương Sen

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 308

Nhà nghỉ Thanh Bình

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 250

Nhà nghỉ Thanh Thanh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 767

Nhà nghỉ Trường Xuân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 968

Nhà nghỉ Hoa Lan

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Anh Tuấn

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 417

Nhà nghỉ Trần Bình

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại :0203 871 726

Nhà nghỉ Việt Anh

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 352

Nhà nghỉ Sao Mai

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 738

Nhà nghỉ Cầu Mây

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 318

Nhà nghỉ Phong Hương

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 426

Nhà nghỉ Sơn Hà

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 273

Nhà nghỉ Đức Hạnh

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 283

Nhà nghỉ Hiền Lương

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 478

Nhà nghỉ Thùy Dung

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 597

NHà nghỉ Huy Hòang

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 468

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 263

Nhà nghỉ Tulip

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 914

Nhà nghỉ Trung Đức

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 681

Nhà nghỉ Hoa Trà

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 846

Nhà nghỉ Thanh Hương

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 345

Nhà nghỉ Đức Tú

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại:  0203 871 885

Nhà nghỉ Trung Nguyên

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 609

Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 046

Nhà nghỉ Hoàng Lan

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 115

Nhà nghỉ Thắng Lợi

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 410

Nhà nghỉ Nam Thanh

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 409

Nhà nghỉ Minh Quân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 199

Nhà nghỉ Thanh Xuân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 660

Nhà nghỉ Kiều Oanh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 477

Nhà nghỉ Cảnh Cương

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 551

Nhà nghỉ Cẩm Tú

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 339

Nhà nghỉ Lương Thủy

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 446

Nhà nghỉ Hương Quỳnh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 485

Nhà nghỉ Tiến Anh

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 585

Nhà nghỉ Thăng Hoa

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 764

Nhà nghỉ Thanh Quyên

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 123

Nhà nghỉ Tùng Lâm

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 404

Nhà nghỉ Hòa Phát

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 032

NHà nghỉ Hoa Sen

Sapa Town, Laocai Pro

+ + 84.20.3871777

Nhà nghỉ Ban Mai

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 374

Nhà nghỉ Thu Hằng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 242

Nhà nghỉ Khuyên Ngọc

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 449

Nhà nghỉ Thúy Hồng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hoàng Hải Anh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 964

Nhà nghỉ Sáng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 533

Nhà nghỉ Nguyễn Hùng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hiếu Thảo

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 427

Nhà nghỉ Đức Linh

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

NHà nghỉ Yến Nhi

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 648

Nhà nghỉ Quê Hương

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Ngọc Anh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 505

Nhà nghỉ Thác Bạc

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ  Sơn Thủy

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 228

Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 630

Nhà nghỉ Miền Tây

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Apatit

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 381

Nhà nghỉ Lâm Nghiệp

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 230

Nhà nghỉ Thương Nghiệp

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 222

Nhà nhỉ  Giao Thông

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 451

NHà nghỉ Ngọc Anh

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hùng Vương

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 135

Nhà nghỉ Hà Giang

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 110

Nhà nghỉ Mẫn Và Tôi

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại:: 0203 502 009

Nhà nghỉ Ven Hồ

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Việt Thành

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 226

Nhà nghỉ Vườn Hồng

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 283 868

Khách sạn Liên doanh Quốc tế Lào Cai

Địa chỉ: 088-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826668

Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 039-Đường Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830085

Khách sạn Thuỷ Hoa

Địa chỉ: 118-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826085

Khách sạn Hoà Bình

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3835599

Khách sạn Ngôi sao Phương Bắc

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830495

Khách sạn Phương Anh

Địa chỉ: 096-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3824678

Khách sạn Lâm Viên

Địa chỉ: 340-Nhạc Sơn-Phường Kim Tân-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3842567

Khách sạn Quả Cầu Vàng

Địa chỉ: 019-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào cai

Điện thoại: 020.3822924

Khách sạn Thiên Trang

Địa chỉ: 023-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820606

Khách sạn Khang Anh

Địa chỉ: 10-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai        

Điện thoại: 020.3826868

Khách sạn Long Hoè

Địa chỉ: 149-Nhạc Sơn-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820342

Khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830082

Khách sạn Vân Hà

Địa chỉ: 022-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

Khách sạn Thanh Xuân

Địa chỉ: 115-Duyên Hà-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

Khách sạn Tâm Tình

Địa chỉ: 028-Kim Đồng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3822201

Khách sạn Huyền Trang

Địa chỉ: Tổ 4-Sơn Tùng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820079

Khách sạn Hoa Vinh

Địa chỉ: 062-Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3831540’

Hộ kinh doanh cá thể:

Khách sạn Trường Tín

Địa chỉ: 126-Nguyễn Huệ-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3832714

Khách sạn Đoan Trang

Địa chỉ: Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành Phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3836546

 

 

Hệ thống Khách sạn trên địa bàn huyện Bắc Hà

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880288

Loại hạng: 2 Sao

Khách sạn Thiên Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880676

Khách sạn Bắc Hà

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3780412

Nhà nghỉ Đăng Khoa

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880290

Nhà nghỉ Thành Công 

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880336

Nhà nghỉ Tuấn Anh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880377

Nhà nghỉ Ánh Dương

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880329

Nhà nghỉ Ngân Nga

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880251

Nhà nghỉ Đại Thành

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880448

Nhà nghỉ Hoàng Vũ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880264

Nhà nghỉ Minh Quân

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880222

Nhà nghỉ Trần Sìn

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880240

Nhà nghỉ Công Phú

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880254

Nhà nghỉ Toàn Thắng

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880444

Nhà nghỉ Tân Nguyệt

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880371 – 0914763999

Nhà nghỉ Sơn Trang

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 01686132023

Nhà nghỉ Thanh Niên

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3505078