BẢO YẾN

Xe chất lượng cao.

Chạy tuyến   Mỹ Đình (Hà Nội) - Tuyên Quang

Xuất bến tại Mỹ Đình: 7h05-9h50-10h05-12h35-14h05-15h55-16h55

Xuất bến tại Tuyên Quang:  6h00-7h40-9h00-11h00-13h00-14h30-15h20-17h00.

Tuyến   Mỹ Đình - Chiêm Hóa

Xuất bến Mỹ Đình: 6h15 - 13h30. Xuất bến Chiêm Hóa: 5h50-13h00.

Tuyến   Mỹ Đình - Na Hang

Xuất bến Mỹ Đình: 7h00-18h00. Xuất bến Na Hang: 6h45-15h00.

Điện thoại: Tuyên Quang  (027) 381.8166 - 381.8177 - 0974.096.333 - 0974.095.333

 

1 Like cho thông tin VCT cung cấp www.facebook.com/vietcaretravel.vn

Kết bạn cùng Viet Care Travel www.facebook.com/vietcaretravel