Nhà xe ĐỨC PHƯƠNG: 90B-00211
ĐẠI TỪ về: 14h10'
ĐT: 0984.636.036/ 0947.700833
(AN BÀI, CHỢ QUẮN, CỐNG BÙI, CHỢ CHỦ, AN NINH, BA HÀNG, CHỢ MỚI, CẦU HỌ, BÌNH LỤC, PHỦ LÝ, HÀ NỘI, CẦU MAI ĐỘNG, THANH TRÌ, ĐH NÔNG NGHIỆP, GIA LÂM, ĐÔNG ANH, SÓC SƠN, THÁI NGUYÊN, ĐẠI TỪ.