Tour Sapa

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng - Fansipan

Khởi hành: Ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 3 Ngày 2 Đêm

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 1,990,000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng

Khởi hành: Ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 2 Ngày 1 Đêm

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 1,090,000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng

Khởi hành: Ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 4 Đêm 3 Ngày

Phương tiện: Tàu lửa

Giá từ: 1,650,000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng

Khởi hành: Ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 3 đêm 2 ngày

Phương tiện: Ô tô giường nằm

Giá từ: 940,000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng

Khởi hành: Ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 3 Ngày 2 Đêm

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 1,150,000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Fansipan

Khởi hành: Theo nhóm

Số lượng ngày: 4 đêm 3 ngày

Giá từ: ,000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng

Khởi hành: Ghép hàng ngày

Số lượng ngày: 3 đêm 2 ngày

Giá từ: 1,350,000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Leo Fansipan

Khởi hành: Tour theo nhóm

Số lượng ngày: 4 đêm 3 ngày Phương tiện: Tàu lửa

Giá từ: 000 VND Liên hệ 0914425788

vietcaretravelvnĐiểm tham quan: Fansipan

Khởi hành: Tour theo nhóm

Số lượng ngày: 4 đêm 3 ngày

Giá từ: VNDLiên hệ0914425788