Mục: Tàu lửa – Tàu hỏa

Loại: Giờ tàu chiều từ Hà Nội - Sài Gòn

Liên hệ đặt vé: 0914425788 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ads by Viet Care Travel

 

Bang ve tau thong nhat, gio tau hanoi sai gon, hanoi hue, hoi an, nha trang, Bảng giờ tàu hỏa, Tuyến Tàu Hà nội - Sapa, Tuyến Tàu Thống Nhất, Tuyến tàu thống nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội, Bảng Giờ tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Sài gòn. - Tuyến Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Nam Định - Tuyến Nam

 

Tàu SE7

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội

0

06:00

06:00

Phủ Lý

56

07:07

07:04

Nam Định

87

07:47

07:42

Ninh Bình

115

08:22

08:19

Thanh Hoá

175

09:31

09:28

Minh Khôi

197

09:54

09:52

Chợ Sy

279

11:21

11:18

Vinh

319

12:08

12:01

Yên Trung

340

12:35

12:32

Hương Phố

387

13:42

13:39

Đồng Lê

436

14:47

14:44

Minh Lễ

482

15:37

15:35

Đồng Hới

522

16:36

16:21

Đông Hà

622

18:34

18:31

Huế

688

19:55

19:47

Đà Nẵng

791

22:47

22:25

Tam Kỳ

865

00:08

00:05

Quảng Ngãi

928

01:21

01:16

Diêu Trì

1096

04:23

04:08

Tuy Hoà

1198

06:20

06:15

Ninh Hoà

1281

07:54

07:51

Nha Trang

1315

08:35

08:27

Tháp Chàm

1408

10:11

10:06

Bình Thuận

1551

12:39

12:33

Long Khánh

1649

14:25

14:22

Biên Hòa

1697

15:25

15:22

Dĩ An

1707

15:38

15:36

Sài Gòn

1726

16:08

16:08

 

Tàu SE3

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội

0

22:00

22:00

Phủ Lý

56

23:06

23:03

Nam Định

87

23:40

23:37

Ninh Bình

115

00:13

00:10

Thanh Hoá

175

01:16

01:13

Vinh

319

03:32

03:25

Yên Trung

340

03:58

03:55

Hương Phố

387

04:55

04:52

Đồng Hới

522

07:40

07:25

Đông Hà

622

09:18

09:15

Huế

688

10:35

10:27

Đà Nẵng

791

13:15

13:00

Tam Kỳ

865

14:30

14:27

Quảng Ngãi

928

15:35

15:30

Diêu Trì

1096

18:36

18:21

Tuy Hoà

1198

20:14

20:11

Nha Trang

1315

22:12

22:04

Tháp Chàm

1408

23:45

23:40

Bình Thuận

1551

02:14

02:09

Biên Hòa

1697

04:42

04:39

Sài Gòn

1726

05:20

05:20

 

Tàu SE1

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội

0

19:30

19:30

Phủ Lý

56

20:37

20:34

Nam Định

87

21:14

21:11

Ninh Bình

115

21:49

21:46

Thanh Hoá

175

22:58

22:55

Chợ Sy

279

00:54

00:51

Vinh

319

01:41

01:34

Yên Trung

340

02:07

02:04

Hương Phố

387

03:02

02:59

Đồng Hới

522

05:50

05:35

Đông Hà

622

07:36

07:33

Huế

688

08:56

08:48

Đà Nẵng

791

11:41

11:26

Tam Kỳ

865

13:23

13:20

Quảng Ngãi

928

14:34

14:29

Bồng Sơn

1017

16:07

16:04

Diêu Trì

1096

17:41

17:26

Tuy Hoà

1198

19:21

19:18

Nha Trang

1315

21:22

21:14

Tháp Chàm

1408

22:56

22:53

Bình Thuận

1551

01:18

01:12

Biên Hòa

1697

03:59

03:56

Sài Gòn

1726

04:39

04:39